Förstoringsglas (av glas) sorteras som Isolering

Isolering kan inte återvinnas idag. Det slutförvaras på en deponi, det som förr kallades en soptipp.

Kan de återbrukas? Sälj till någon annan, till exempel på sociala medier.

På Hudiksvalls återvinningscentral lämnar privatpersoner och företag helt byggmaterial till återbruket. Byggåterbruket på Ulvberget sorterar och säljer materialet vidare till privatpersoner och företag.

Förstoringsglas (av glas) som är helt kan lämnas till second hand så att det kan komma någon annan till nytta!

Söderhamn: Förstoringsglas (av glas) sorteras som Ej brännbart.