Förstoringsglas (av glas) sorteras som Isolering

Isolering kan inte återvinnas idag. Det slutförvaras på en deponi, det som förr kallades en soptipp.

Förstoringsglas (av glas) som är helt kan lämnas till second hand så att det kan komma någon annan till nytta!

Söderhamn: Förstoringsglas (av glas) sorteras som Ej brännbart.