Gräs sorteras som Gräs och löv

Gräs Lägg i egen trädgårdskompost alternativt lämna in på återvinningscentralen.

Söderhamn: Gräs sorteras som Ris och grenar.