Glasögon / solglasögon sorteras som Isolering

Isolering kan inte återvinnas idag. Det slutförvaras på en deponi, det som förr kallades en soptipp.

Kan de återbrukas? Sälj till någon annan, till exempel på sociala medier.

På Hudiksvalls återvinningscentral lämnar privatpersoner och företag helt byggmaterial till återbruket. Byggåterbruket på Ulvberget sorterar och säljer materialet vidare till privatpersoner och företag.

Glasögon / solglasögon som är hela kan du lämna till återbruk.

Trasiga glasögon med stora metallbågar kan sorteras som metall. Fråga personalen på din återvinningscentral.

Söderhamn: Glasögon / solglasögon sorteras som Ej brännbart.