Termosar (med glasflaska) sorteras som Isolering

Isolering kan inte återvinnas idag. Det slutförvaras på en deponi, det som förr kallades en soptipp.

Kan de återbrukas? Sälj till någon annan, till exempel på sociala medier.

På Hudiksvalls återvinningscentral lämnar privatpersoner och företag helt byggmaterial till återbruket. Byggåterbruket på Ulvberget sorterar och säljer materialet vidare till privatpersoner och företag.

Termosar (med glasflaska) , om det är en gammeldags termos med glas i ska det sorteras som isolering.

Söderhamn: Termosar (med glasflaska) sorteras som Ej brännbart.