Termosar (med glasflaska) sorteras som Isolering

Isolering kan inte återvinnas idag. Det slutförvaras på en deponi, det som förr kallades en soptipp.

Termosar (med glasflaska) , om det är en gammeldags termos med glas i ska det sorteras som isolering.

Söderhamn: Termosar (med glasflaska) sorteras som Ej brännbart.