Vattenpipa / vattenpipor sorteras som Isolering

Isolering kan inte återvinnas idag. Det slutförvaras på en deponi, det som förr kallades en soptipp.

Söderhamn: Vattenpipa / vattenpipor sorteras som Ej brännbart.