Binda / bindor / dambinda / dambindor sorteras som Restavfall

Restavfall slänger du i soppåsen som du lägger i kärlet/soptunnan för restavfall. Det hämtas av sopbilen och tas till en förbränningsanläggning som utvinner värme och el.

  • Alla förpackningar ska du sortera till återvinning.
  • Farligt avfall ska du lämna till återvinningscentralen.
  • Kläder och saker som är hela och rena kan du lämna till återbruk.

Binda / bindor / dambinda / dambindor som spolas ner i toaletten kan ställa till problem i avloppsledningsnätet. Ställ in en papperskorg i badrummet för hygienartiklar, tandtråd och tops med mera! På så sätt hjälper du till att minska tonvis med skräp som spolas ner i avloppet varje år. Skräpet kan då brännas och bli värdefull fjärrvärme istället för ett miljöproblem.