Jaktavfall sorteras som Restavfall

Restavfall slänger du i soppåsen som du lägger i kärlet/soptunnan för restavfall. Det hämtas av sopbilen och tas till en förbränningsanläggning som utvinner värme och el.

  • Alla förpackningar ska du sortera till återvinning.
  • Farligt avfall ska du lämna till återvinningscentralen.
  • Kläder och saker som är hela och rena kan du lämna till återbruk.

Jaktavfall i mindre mängder kan sorteras i vanliga soppåsen. Större mängder lämnas på jaktmarken alternativt kontakta din återvinningscentral för råd. OBS! Lägg ej avfallet nära bebyggelse.

I Söderhamn finns anvisad container för husdjur/tamdjur samt slaktavfall från vilda djur, tex älg och rådjur (kontakta personalen)