Klisterlappar (på frukt) / etiketter (på frukt) sorteras som Restavfall

Restavfall slänger du i soppåsen som du lägger i kärlet/soptunnan för restavfall. Det hämtas av sopbilen och tas till en förbränningsanläggning som utvinner värme och el.

  • Alla förpackningar ska du sortera till återvinning.
  • Farligt avfall ska du lämna till återvinningscentralen.
  • Kläder och saker som är hela och rena kan du lämna till återbruk.

Klisterlappar (på frukt) / etiketter (på frukt) Är klisterlappen på frukten gjord av plast så ska du ta bort etiketten och slänga den i restavfallet (soppåsen). Om den är av papper så kan du lämna den kvar på fruktskalet och lägga skalet i påsen för matavfall.