Återvinning av Restavfall/soppåse

Restavfall/soppåse slängs i vanliga soppåsen.

Restavfall/soppåse är hushållsavfall som inte är en förpackning men som är brännbart och tillräckligt litet för att rymmas i soppåsen.

Det hämtas av sopbilen och transporteras till en förbränningsanläggning som utvinner värme och el.

Möbler, kläder och saker som är hela och rena kan du lämna till återbruk.