Älgben sorteras på Annat sätt

Älgben betecknas som slaktavfall från vilda djur och ska lämnas i skogen. Det bör dock inte samlas ihop på ett och samma ställe i stora volymer. Slaktavfallet bör läggas långt ut i skogen för att inte orsaka störningar – undvik åtlar till rovdjuren runt byarna. Större mängder av ben o dyl grävs med fördel ner, med markägarens godkännande.

Mindre mängder som uppstår vid finstyckningen i hushållen kan du lägga i påsen för matavfall i det bruna kärlet.

I Söderhamn finns anvisad container för husdjur/tamdjur samt slaktavfall från vilda djur, tex älg och rådjur (kontakta personalen)