Plastbåtar sorteras på Annat sätt

Plastbåtar tas ej emot på återvinningscentralen. Kontakta annan valfri avfallsentreprenör för hjälp med detta.