Airbag sorteras på Annat sätt

Airbag monterad i bildelar eller lösa krockkuddar ska lämnas till valfri bilverkstad eller demonteringsfirma som är auktoriserad att destruera airbags. Dessa får absolut inte lämnas in på våra återvinningscentraler på grund av explosionsrisken.