Vindsurfingbräda / vindsurfingbrädor sorteras på Annat sätt

Söderhamn: Vindsurfingbräda / vindsurfingbrädor sorteras som Ej brännbart.