Vindsurfingbräda / Vindsurfingbrädor sorteras på Annat sätt

Söderhamn: Vindsurfingbräda / Vindsurfingbrädor sorteras som Ej brännbart.