Pass sorteras på Annat sätt

Pass som hittats lämnas till polisen. Eget pass kan slängas i vanliga soppåsen, bör förstöras innan.