Hare / harar sorteras på Annat sätt

Hare / harar

Vilda djur

Slaktavfall från vilda djur får lämnas i skogen. Det bör dock inte samlas ihop på ett och samma ställe i stora volymer. Slaktavfallet bör läggas långt ut i skogen för att inte orsaka störningar – undvik åtlar till rovdjuren runt byarna. Större mängder av ben o dyl grävs med fördel ner, med markägarens godkännande.

OBS! Tamdjur

tex lantbruksdjur (nötkreatur, får, getter, grisar mfl) måste grävas ner – de får inte läggas i skogen. Hästar får grävas ner efter tillstånd av länsstyrelsen och miljökontoret ska godkänna platsen och ge anvisningar om hur man gräver.

Sällskapsdjur

Döda sällskapsdjur som har bott tillsammans med människor i bostaden får grävas ned på den egna fastigheten om det kan ske utan olägenhet för människors hälsa och miljön. För större djur bör du kontakta en veterinär.

FAKTA:

Små sällskapsdjur t.ex. hamster, marsvin, undulat:  Kan lämnas hos veterinär för kremering. Får grävas ner.

Lite större sällskapsdjur t.ex. katt och hund: Kan lämnas hos veterinär för kremering. Får grävas ner.

Häst: Kan skickas för destruktion i godkänd anläggning nödslakt eller grävas ner efter att man fått platsen godkänd av miljökontoret.

Döda eller avlivade produktionsdjur samt slaktrester efter husbehovsslakt: t ex nötkreatur, får, get, gris. Får skickas för destruktion i godkänd anläggning för nödslakt eller grävas ner.

Vilda djur: Får läggas tillbaka i skogen där de blivit skjutna.

Undantag för nedgrävning är djur som misstänks eller diagnostiseras vara infekterade med TSE ( tex BSE hos nötkreatur, scrapie hos får och get, Nor98 hos get, FSE hos katter). Detta på grund av att smittan tros kunna överföras till människa.

Lagstiftning: EG nr 1774/2002. SJVFS 2010:59

Mer information finns hos Jordbruksverkets hemsida www.sjv.se

I Söderhamn finns anvisad container för husdjur/tamdjur samt slaktavfall från vilda djur, tex älg och rådjur (kontakta personalen)