Flagga / Flaggor (Svenska) sorteras på Annat sätt

Flagga / Flaggor (Svenska) Lämnas till återförsäljare för destruering.