Flagga / flaggor (Svenska) sorteras på Annat sätt

Flagga / flaggor (Svenska) Lämnas till återförsäljare för destruering.