Större båtar / husbåtar sorteras på Annat sätt

Större båtar / husbåtar tas ej emot på återvinningscentralen. Kontakta annan valfri avfallsentreprenör för hjälp med detta.