Större båtar / Husbåtar sorteras på Annat sätt

Större båtar / Husbåtar tas ej emot på återvinningscentralen. Kontakta annan valfri avfallsentreprenör för hjälp med detta.