Balplast sorteras på Annat sätt

Balplast , ensilageplast lämnas till särskild insamling. Se Svepretur.

I små mängder från hushåll lämnas plastförpackningar på en återvinningsstation. Större mängder plastförpackningar lämnas på återvinningscentralen.