Pianon / orgel / orglar sorteras på Annat sätt

Pianon / orgel / orglar tas ej emot på återvinningscentralen. Kontakta annan valfri avfallsentreprenör för hjälp med detta.

I Söderhamn kan du kontakta personalen och lämna på anvisad plats.