Pianon / Orgel / Orglar sorteras på Annat sätt

Pianon / Orgel / Orglar tas ej emot på återvinningscentralen. Kontakta annan valfri avfallsentreprenör för hjälp med detta.

I Söderhamn kan du kontakta personalen och lämna på anvisad plats.