Kol sorteras som Osorterbart < 80 cm

Restavfall

Osorterbart < 80 cm lastas om och transporteras direkt till en förbränningsanläggning som utvinner värme och el.

I Ljusdal och Söderhamn heter containern Brännbart. I Nordanstig heter containern Restavfall. 

Materialet krossas och rivas sönder innan det skickas till förbränning.

Möbler, kläder och saker som är hela och rena kan du lämna till återbruk.

Kol OBS! För att undvika bränder i sopkärl, låt kolen svalna minst sju dagar innan du lämnar det i ett kärl.

Grillkol i engångsgrillar är indränkt med tändmedel, paraffin eller fotogen. Det bryts ner långsamt och är giftigt, släng det inte i naturen.

Söderhamn: Kol sorteras som Brännbart.