Puderdosa / puderdosor (tomma) sorteras som Sista containern < 80 cm

Sista containern < 80 cm lastas om och transporteras direkt till en förbränningsanläggning som utvinner värme och el.

I Ljusdal och Söderhamn heter containern Brännbart. I Nordanstig heter containern Restavfall. 

Töm säcken och återanvänd eller släng i plastförpackningar!

Materialet krossas och rivas sönder innan det skickas till förbränning.

Möbler, kläder och saker som är hela och rena kan du lämna till återbruk.

Puderdosa / puderdosor (tomma) kan du lämna på återvinningscentralen. Om du ska slänga den hemma så lägger du den i soppåsen, restavfall.

 

Söderhamn: Puderdosa / puderdosor (tomma) sorteras som Brännbart.