Mocka sorteras som Sista containern < 80 cm

Sista containern < 80 cm lastas om och transporteras direkt till en förbränningsanläggning som utvinner värme och el.

I Ljusdal och Söderhamn heter containern Brännbart. I Nordanstig heter containern Restavfall. 

Materialet krossas och rivas sönder innan det skickas till förbränning.

Möbler, kläder och saker som är hela och rena kan du lämna till återbruk.

Mocka kan du lämna på återvinningscentralen. Om du ska slänga det hemma så lägger du det i soppåsen, restavfall.

Söderhamn: Mocka sorteras som Brännbart.