Attachéväska / attachéväskor sorteras som Sista containern < 80 cm

Sista containern < 80 cm lastas om och transporteras direkt till en förbränningsanläggning som utvinner värme och el.

I Ljusdal och Söderhamn heter containern Brännbart. I Nordanstig heter containern Restavfall. 

Materialet krossas och rivas sönder innan det skickas till förbränning.

Möbler, kläder och saker som är hela och rena kan du lämna till återbruk.

Attachéväska / attachéväskor Är väskan hel och ren? Ett tips är då att lämna den till second hand istället för att slänga den!

Söderhamn: Attachéväska / attachéväskor sorteras som Brännbart.