Simfena / simfenor / simfötter sorteras som Osorterbart < 80 cm

Osorterbart < 80 cm lastas om och transporteras direkt till en förbränningsanläggning som utvinner värme och el.

I Ljusdal och Söderhamn heter containern Brännbart. I Nordanstig heter containern Restavfall. 

Materialet krossas och rivas sönder innan det skickas till förbränning.

Möbler, kläder och saker som är hela och rena kan du lämna till återbruk.

Simfena / simfenor / simfötter som är hel och ren kan du lämna till återbruk.

 

Söderhamn: Simfena / simfenor / simfötter sorteras som Brännbart.