Rotborste sorteras som Osorterbart < 80 cm

Osorterbart < 80 cm lastas om och transporteras direkt till en förbränningsanläggning som utvinner värme och el.

I Ljusdal och Söderhamn heter containern Brännbart. I Nordanstig heter containern Restavfall. 

Materialet krossas och rivas sönder innan det skickas till förbränning.

Möbler, kläder och saker som är hela och rena kan du lämna till återbruk.

Rotborste kan du lämna på återvinningscentralen. Om du ska slänga den hemma så lägger du den i soppåsen, restavfall.

 

Söderhamn: Rotborste sorteras som Brännbart.