Slickepottar sorteras som Sista containern < 80 cm

Sista containern < 80 cm lastas om och transporteras direkt till en förbränningsanläggning som utvinner värme och el.

I Ljusdal och Söderhamn heter containern Brännbart. I Nordanstig heter containern Restavfall. 

Materialet krossas och rivas sönder innan det skickas till förbränning.

Möbler, kläder och saker som är hela och rena kan du lämna till återbruk.

Slickepottar kan du lämna på återvinningscentralen. Om du ska slänga den hemma så lägger du den i soppåsen, restavfall.

 

Slickepott som är hel och ren kan du lämna till återbruk.

 

Söderhamn: Slickepottar sorteras som Brännbart.