Basketbollar sorteras som Restavfall < 50 cm

Restavfall < 50 cm lämnas till Återvinningscentralen

Restavfall < 50 cm lastas om och transporteras direkt till en förbränningsanläggning som utvinner värme och el.

Restavfall som är större än 50 cm måste krossas och rivas sönder innan det skickas till förbränning.

Möbler, kläder och saker som är hela och rena kan du lämna till återbruk.

Basketbollar Hel och ren? Lämna till second hand istället för att slänga.

Söderhamn: Basketbollar sorteras som Brännbart.