Papperspåse / Papperspåse / Papperssäckar (smutsiga) sorteras som Restavfall < 50 cm

Restavfall < 50 cm lämnas till Återvinningscentralen

Om du är hemma kan du slänga den i Restavfall.

Restavfall < 50 cm lastas om och transporteras direkt till en förbränningsanläggning som utvinner värme och el.

Restavfall som är större än 50 cm måste krossas och rivas sönder innan det skickas till förbränning.

Möbler, kläder och saker som är hela och rena kan du lämna till återbruk.

Söderhamn: Papperspåse / Papperspåse / Papperssäckar (smutsiga) sorteras som Brännbart.