Avfallsslag

Idag kan det mesta återvinnas. Sorteringen som du utför gör att vi lättare får avfallet till rätt återvinningsanläggning. På den här sidan ser du de kategorier vi använder i guiden. De kan benämnas olika i kommunerna, och på vissa orter kan det finnas en mer detaljerad sortering.